دات نت نیوک

مشاوره ایمنی آتش نشانی و اخذ تاییدیه

 تلفن تماس : 02166233275 - 09194782491

مشاوره، نظارت و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتشنشانی
مشاوره، نظارت و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی

مطابق قوانین شهرسازی فعلی کلانشهر تهران، پروژه های ساختمانی که بار متصرفین گروه متوسط به بالا دارند مانند: ساختمان های مسکونی که ارتفاع بیش از 23متر از صفر خیابان تا کف بالاترین طبقه را داشته باشد و یا پروژه هایی که بار حریق گسترده دارند مانند: ساختمان های تجاری-اداری، میبایست جهت اخذ پایان کار از شهرداری گواهینامه تاییدیه ایمنی آتشنشانی را از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران کسب نمایند.

از این رو با توجه به گستردگی ضوابط و قوانین مدون عرضه ایمنی، سازمان آتشنشانی تهران اقدام به معرفی شرکت های معتبر و صلاحیتدار فعال در حوزه های ایمنی و پیشگیری حریق در وبسایت رسمی خود کرده است تا همشهریان تهرانی از لیست مذکور اطلاع یافته و به سهولت به شرکت مورد نظر دسترسی داشته باشند.

وظایف این شرکتهای صلاحیتدار در واقع پل مطمئن فیمابین سازمان آتشنشانی و کارفرما است. بدین ترتیب که شرکتها نقش مشاوره ای و نظارتی خود را از مراحل ابتدایی ساختمان بر عهده داشته و تا پایان کار مشاوره ها و نکات لازمه را به کارفرما متذکر میشود تا کارفرما با رعایت موارد و ضوابط موفق به اخذ تاییدیده ایمنی شود.

 شرکت گرمایش برودت پارس نیز با سابقه ای درخشان و در نظر گرفتن ملاحظات مد نظر سازمان آتشنشانی توانست در این لیست قرار گرفته و آماده خدمت رسانی به همشهریان شود.

 

به صورت خلاصه فرایند کار در شرکت گرمایش برودت پارس به شرح ذیل است :

1- ارائه مدارک مورد نیاز توسط کارفرما (کپی جواز ساختمان، کپی وکالتنامه قانونی، کپی دستورالعمل آتشنشانی، کپی نقشه های مصوب و فایل کد نقشه های ازبیلت)

2- بررسی حضوری پروژه توسط مسئول فنی شرکت گرمایش برودت پارس

3- عقد قرارداد همکاری فیمابین شرکت گرمایش برودت پارس و پروژه در موضوعات: طراحی، مشاوره و نظارت و اخذ تاییدیه (همگی در قالب یک قرارداد)

4- تشکیل پرونده و انجام امورات اداری در سازمان آتشنشانی توسط کادر اداری شرکت گرمایش برودت پارس

5- طراحی نقشه های اعلام و اطفای حریق و یا در صورت نیاز نقشه های اگزاست فن و فشار مثبت

6- ارائه نقشه های مذکور به سازمان آتشنشانی جهت انجام تایید نقشه توسط سازمان مذکور (جهت جلوگیری از اطلاق قوانین جدید به پروژه)

7- دریافت نقشه ها از سازمان و شروع پروسه مشاوره و نظارت تا زمان اخذ تاییدیه

8- طی پروسه مشاوره و نظارت های حضوری منظم نا محدود بنا به شرایط پروژه

9- درخواست بازدید از سازمان آتشنشانی جهت ارزیابی پروسه تاییدیه

10- ارائه تاییدیه ایمنی آتشنشانی به کارفرما پس از موفقیت در انجام بازدید های فنی از پروژه

11- شروع قرارداد سرویس و نگهداری به مدت 2سال 

 

ساپکو تجارت پست بانک ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان آتشنشانی وزارت راه و شهرسازی کوروش نمایشگاه بین المللی ariana-fire  اول استوک  کلینیک شنوایی بهار  آراماس نیکان تجارت